Általános,  Alkalmazott és Fizikai-Kémia Szekció
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, II. em. Fizika elôadóterem


Szekcióelnök: Dr. Kiss László egyetemi tanár
                         Eötvös Loránd Tudományegyetem

 
08:30 100 éves a Richter Gedeon Gyógyszergyár (270)
 Dabis Dávid
Felkészítô tanár: Bancsó Andrea
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

08:45 Freskók és seccok (273)
 Herendi Helga
Felkészítô tanár: Dr. Mátrainé Tálos Ilona
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

09:00 Miért fáj a fogunk, ha a tömés Angelflypapírral érintkezik? (275)
 Tóth Csaba
Felkészítô tanár: Dr. Mátrainé Tálos Ilona   Bancsó Andrea
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

09:15 "Illat az egész világ" (258)
 Jung Henrietta
Felkészítô tanár: Nagy Mária   Mukliné Kostyál Irén
Leôwey Klára Gimnázium,  Pécs

09:30 Szomjas kacsa (255)
 Bakó Eszter   Nagy Csaba
Felkészítô tanár: Gaál Tiborné
Leôwey Klára Gimnázium,  Pécs

09:45 Hókristályok in vivo és in vitro (243)
 Leitner Ivett   Bischof Armida
Felkészítô tanár: Kovács Annamária
Szent László Általános Müvelôdési Központ,  Baja

Szünet

10:30 A mumifikáció (295)
 Szandai Annamária   Demeter Gabriella
Felkészítô tanár: Dr. Halász Zsoltné   Szabó Beáta
Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium,  Balassagyarmat

10:45 Kémiai reakciók gélekben (288)
 Nagypál Barna   Hajdú Szabolcs
Felkészítô tanár: Bodó Jánosné
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola,  Pécs

11:00 Fotokémia (322)
 Maul Vanda   Molnár Virág
Felkészítô tanár: Bodó Jánosné
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola,  Pécs

11:15 Tények és információk a radioaktivitásról (324)
 Vas Anita
Felkészítô tanár: Szabó Irén
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola,  Nagyatád

11:30 Korrózióvizsgálat (304)
 Morvai Boróka   Krausz Zsolt
Felkészítô tanár: Göbl László
Pollack Mihály Müszaki Szakközépiskola és Szakiskola,  Pécs

11:45 Karcinogének a környezetünkben (276)
 Koczor Krisztina
Felkészítô tanár: Dr. Mátrainé Tálos Ilona
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

Ebédszünet

13:00 Posztervita

14:00 Kémia a mezôgazdaságban (245)
 Szita Tamás
Felkészítô tanár: Radó Lászlóné
IV. Béla Király Általános Iskola,  Segesd

14:15 A szerves- és a mütrágya összehasonlítása (280)
 Szaller Anita
Felkészítô tanár: Dr. Varga Márta   Tóth Piroska   Dr.Németh Tamás
Szinyei Merse Pál Gimnázium,  Budapest

14:30 Kémiai káoszrendszer (284)
 Pucser Gyöngyi
Felkészítô tanár: Erdôsi Györgyné
Szinyei Merse Pál Gimnázium,  Budapest

14:45 Én így ismerkedem a kémiával (247)
 Györkô Nikolett
Felkészítô tanár: Váray Károly
Deák Ferenc Általános Iskola,  Barcs

15:00 Az elektronszerkezet, elektronpályák és kémiai kötések a Váray-féle Elektronszerkezeti Periódusos Rendszer alapján (246)
 Kertész Gábor
Felkészítô tanár: Váray Károly
Zrinyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola,  Szigetvár