Általános, Szervetlen és Analitikai Kémia Szekció
Délelôtt: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, III. em. Kémia Kiselôadó
Délután: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, III. em. Kémia Nagyelôadó


Szekcióelnök: Dr. Szepes László egyetemi tanár
                         Eötvös Loránd Tudományegyetem

 
08:30 Természetes indikátorok (263)
 Györei Eszter   Rohn Emese
Felkészítô tanár: Csikós Istvánné   Nagy Mária
Leôwey Klára Gimnázium,  Pécs

08:45 Koffein (262)
 Vass Koppány   Schauer Tamás
Felkészítô tanár: Lakatos Ágnes
Leôwey Klára Gimnázium,  Pécs

09:00 Az Ördögárok patak vízminôség vizsgálata (235)
 Fidlóczky Zsuzsa   Érsek Barbara
Felkészítô tanár: Benkôné Di Giovanni Rita
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium,  Budapest

09:15 Egészségünk és a vitaminok (a C-vitamin) (311)
 Hock Georgina   Papp Zsanett
Felkészítô tanár: Dr. Halblender anna
PTE. 2. sz. Gyakorló Általános Iskola,  Pécs

09:30 Nyomozás neutronokkal (A radioaktivitás hasznos is lehet?) (265)
 Gábor Máté
Felkészítô tanár: H. Fodor Erika   Savanyá Angéla
Trefort Ágoston Gyakorló Iskola (ELTE),  Budapest

09:45 Szilárdmintás analitikai eljárások alkalmazása emberi agyminták nyomelemtartalmának meghatározására (298)
 Hollósi Zsuzsanna
Felkészítô tanár: Szénási Márta
Tóparti Gimnázium és Müvészeti Szakközépiskola,  Székesfehérvár

Szünet

10:30 Sejtzárványok hisztokémiai kimutatása (242)
 Hajdú Anikó   Rapavi Rita
Felkészítô tanár: Kovács Annamária
Szent László Általános Müvelôdési Központ,  Baja

10:45 Biokomplexeink (316)
 Kovács Borbála
Felkészítô tanár: Mostbacher Éva
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium,  Pécs

11:00 C-vitamin elemzése (287)
 Erdôházi Dóra   Szabó Gyula
Felkészítô tanár: Tóth Piroska
Szinyei Merse Pál Gimnázium,  Budapest

11:15 Az üveg (az ókortól napjainkig) (320)
 Haller Szabolcs   Sebô András
Felkészítô tanár: Bodó Jánosné
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola,  Pécs

11:30 A szépség kémiája (277)
 Somorjai Nóra
Felkészítô tanár: Dr. Mátrainé Tálos Ilona   Bancsó Andrea
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

11:45 Amit nem látunk (avagy a fényképezés kémiája) (269)
 Bella Péter
Felkészítô tanár: Bancsó Sándor   Bancsó Andrea
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

Ebédszünet

13:00 Posztervita

14:00 Ha elszabadul az anyag (306)
 Páli Szabolcs   Völgyi Edina   Molnár Bernadett
Felkészítô tanár: Dr. Ôry Imre
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium,  Szombathely

14:15 Barátunk és ellenfelünk a szén!? (300)
 Csárdi Milán   Pothárn Orsolya
Felkészítô tanár: Dr. Ôry Imre
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium,  Szombathely

14:30 Az éltetô és gyógyító víz (248)
 Szentimrey-Harrach Dániel Mátyás
Felkészítô tanár: Dr. Velkey Lászlóné
Árpád vezér Gimnázium és Kollégium,  Sárospatak

14:45 Polifenol-származékok vizsgálata bioszenzorral (317)
 Erdôs Boglárka   Pethô Balázs
Felkészítô tanár: Pelle Olivérné
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola,  Pécs

Szünet

15:15 Kedvenc kisérleteink (278)
 Baldauf Eszter   Horváth Szilvia
Felkészítô tanár: Dr. Mátrainé Tálos Ilona
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg

15:30 Variációk két elemre. Fecskendôs kisérletek nitrogén-oxidokkal (268)
 Kovács Máté
Felkészítô tanár: Dr. Mátrainé Tálos Ilona   Dr.Welther Károlyné
Jurisich Miklós Gimnázium,  Kôszeg