Második értesítõ
1. Kémikus Diák Szimpózium
1999. április 23-25.

Pécs
Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
Hevesy György Mûszaki Szakközépiskola
7621 Pécs, Vörösmarty utca

A Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémia Tanszékei, a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma és a pécsi Hevesy György Mûszaki Szakközépiskola meghívják a kémia iránt érdeklõdõ diákokat az
 

1. Pécsi Kémikus Diák Szimpóziumra.
 
1999. április 23-24-25.

A résztvevõ diákok a tantervben elõírt kötelezettségeken felül végzett munkáikat tudományos elõadások keretében mutathatják be és vitathatják meg szekcióülések keretében. A legjobb elõadások a meghívók által felajánlott díjakban részesülnek. A szimpóziumra hívjuk és várjuk a tudományos és fejlesztõ munka iránt elkötelezettséget érzõ általános iskola 8. osztályos, középiskolás, valamint munkájukat még a középiskolában elkezdõ, de 1999-ben már I. éves, felsõfokú tanintézményben tanuló diákokat és hallgatókat, valamint felkészítõ tanáraikat. A szimpózium során a felkészítõ tanárok részvételével kerekasztal beszélgetésen fogjuk megvitatni a középiskolai kémia oktatás jelenlegi helyzetét, az esetleges problémákat és javaslatokat.


TUDNIVALÓK

A szekció-elõadások témakörei : általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia, fizikai kémia, biokémia, alkalmazott kémia, környezeti kémia. Az elõadások tervezett idõtartama 10 perc + 5 perc megvitatás.

Az elõadásokon kívül poszter-szekció is megrendezésre kerül. A bemutatott poszterek elbírálása a szekciók keretében történik.

A Szimpózium programfüzetében megjelennek az elõadások és poszterek összefoglalói.

Felhívjuk az elõadó diákokat, elõadásuk közleményben való megjelentetésére a Szimpózium kiadványkötetében. A szimpózium idõpontjára elhozott dolgozatok szerkesztett kiadványban kerülnek kiadásra.


Program:

április 23. péntek megnyitó plenáris elõadás, kerekasztal kémia tanároknak

április 24. szombat szekcióelõadások, plenáris elõadások, ismerkedési est

április 25. vasárnap plenáris díjazott szekció elõadások, záróelõadás

Az elõzetes jelentkezések alapján rögzített elõadások címei és az elõadók nevei, valamint az iskolák nevei
 


Segédeszközök az elõadásokhoz

Az elõadások megtartásához szükséges eszköz és vegyszerigényt, illetve diavetítõ, írásvetítõ, számítógépes kivetítõ igényt legkésõbb 1999. április 1-ig kell a szervezõknek bejelenteni. Lehetõség szerint azonban kérjük ezt már a jelentkezési lapon is megjelölni !


POSZTEREK

A poszterek maximális mérete 1 m (szélesség) x 1.5 m (magasság)


Összefoglaló

Beküldési határidõ 1999. február 25. (Figyelem, meghosszabbítva!)

Terjedelem: maximum 1 oldal (esetleges ábrával együtt). Formátum: Times New Roman betûtípus, 12-es betûnagyság. Tartalom: CÍM, Szerzõk teljes neve, Osztály, Iskola neve, címe, Felkészítõ tanár neve, A szöveg tartalmazza a kitûzött célt, tegyen említést az alkalmazott módszerekrõl, és a kapott eredményekrõl.

Az összefoglaló email-en, vagy számítógép-lemezen elküldött formában megkönnyíti a szervezõk munkáját! Ez esetben nem kell a kinyomtatott változatot elküldeni!

Dolgozat a kiadványkötetben

Beküldési határidõ 1999. április 24.

Terjedelem: maximum 6 oldal + ábrák. Formátum: Times New Roman betûtípus, 12-es betûnagyság, 1.5-ös sorköz. Tartalom: CÍM, Szerzõk teljes neve, Osztály, Iskola neve, címe, Felkészítõ tanár neve, Összefoglaló (maximum fél oldal), Bevezetés, Anyagok és módszerek, Eredmények, Megvitatás, Irodalmi hivatkozások. (Az ábrák aláírásokkal együtt külön lapon, a dolgozat megfelelõ helyére beillesztve.)

Az elõadások és poszterek anyagát számítógép-lemezen és kinyomtatott formában kérjük a regisztrációnál leadni.
 


Szállás, étkezés

Szállás (ingyenes) és étkezés (önköltséges áron): a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma Hunyadi Mátyás Kollégiumában (Pécs, Széchenyi tér 11.). A kollégiumi szálláshelyek elfoglalása 1999. április 23. délután 15 órától lehetséges az étkezés árának kiegyenlítésével egyidejûleg.

Egyéb információ: Dr. Kilár Ferenc, egyetemi tanár, Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Szerkezeti Kémia Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., tel 72-327622-4421 vagy 72-326222-2086, fax 72-315864, email kilar@apacs.pote.hu