1. Pécsi Kémikus Diák Szimpózium
Jelentkezési lap

Elõzetes jelentkezési lapot beküldtünk* igen nem

Ezt a lapot azok is küldjék be, akik elõzetes jelentkezési lapot már küldtek !

Diák(ok) neve(i):

Osztály:

Témakör*: Alkalmazott kémia, Analitikai kémia, Általános kémia, Biokémia, Fizikai kémia, Környezeti kémia, Szerves kémia, Szervetlen kémia

Az elõadás/poszter címe:

Bemutatás módja*: elõadás poszter

Eszköz és vegyszerigény:

Tanár(ok) neve(i):

Oktatási intézmény neve:

Oktatási intézmény címe:

Telefon:

Fax:

Email:

Szállást kérünk: ____________  lány,  ________   fiú,  _______tanárnõ,  ________   tanár számára. 


*Kérjük a megfelelõt aláhúzni

A jelentkezési lap beküldési határideje: 1999. február 25.  (Figyelem, meghosszabbítva !)