Elsõ értesítõ
 
1. Kémikus Diák Szimpózium
 
1999. április 23-25.
Pécs

MEGHÍVÓ

A Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémia Tanszékei, a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma és a pécsi Hevesy György Mûszaki Szakközépiskola meghívják a kémia iránt érdeklõdõ diákokat az

1. PÉCSI KÉMIKUS DIÁK SZIMPÓZIUMRA.

A résztvevõ diákok a tantervben elõírt kötelezettségeken felül végzett munkáikat tudományos elõadások keretében mutathatják be és vitathatják meg szekcióülések keretében. A legjobb elõadások a meghívók által felajánlott díjakban részesülnek.

A következõ témakörökben várjuk elõadások (vagy poszterek) bejelentését és azok anyagának a szimpózium kiadványkötetében történõ közlését : általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia, fizikai kémia, biokémia és határterületei, alkalmazott kémia.

A szekcióelnökök a hazai kémia kiválóságai közül meghívott oktatók-kutatók, akik a Szimpózium folyamán plenáris elõadásokkal mutatják be legújabb tudományos eredményeiket.

A szimpózium idõpontja:
1999. április 23-24-25.

A szimpóziumra hívjuk és várjuk a tudományos és fejlesztõ munka iránt elkötelezettséget érzõ általános iskola 8. osztályos, középiskolás, valamint munkájukat még a középiskolában elkezdõ, de 1999-ben már I. éves, felsõfokú tanintézményben tanuló diákokat és hallgatókat, valamint felkészítõ tanáraikat.

A szimpózium során a felkészítõ tanárok részvételével kerekasztal beszélgetésen fogjuk megvitatni a középiskolai kémia oktatás jelenlegi helyzetét, az esetleges problémákat és javaslatokat.

A tervek szerint a Szimpóziumot kétévente kívánjuk megrendezni, és az elsõ - remélhetõleg sikeres - találkozó tapasztalatait felhasználva bõvíteni, illetve jellegét jobban meghatározni.

Vázlatos szakmai program:

péntek (este) megnyitó plenáris elõadás, ismerkedési est

szombat szekcióelõadások, kerekasztal konferencia, plenáris elõadás

vasárnap (délelõtt) díjazott plenáris elõadások, záróelõadás 


EGYÉB TUDNIVALÓK, HATÁRIDÕK

A diákok és tanáraik a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma Hunyadi Mátyás Kollégiumában ingyenesen kapnak szállást, és önköltségi áron étkezést.

A kollégiumi szálláshelyek és egyéb szervezési kérdések könnyebb megtervezése érdekében kérjük a részvételüket tervezõ diákokat és tanáraikat, hogy a mellékelt, elõzetes jelentkezési lapot 1998. december 1-ig küldjék vissza az alább megjelölt címre.

A jelentkezõktõl kérünk egy 1 oldalas összefoglalót 1999. február 15-ig. Ennek alapján fogjuk az elõadásokat a végleges szekciókba beosztani, és az idõrendet kialakítani. Az elhangzott elõadásokat kiadványkötetben kívánjuk megjelentetni, amihez a kinyomtatott, vagy számítógéplemezre vitt anyagot kérjük a Szimpóziumra elhozni.

További információk találhatók a http://indy.pote.hu/~bioanal/kemia/szimpozium.htm cimen. A szimpózium szervezõi az alábbi címen érhetõk el :

Dr. Kilár Ferenc, egyetemi tanár
Janus Pannonius Tudományegyetem,
Természettudományi Kar,
Analitikai és Szerkezeti Kémia Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
tel 72-327622-4421 vagy 72-326222-2086
fax 72-315864
email kilar@apacs.pote.hu 


 

Kívánjuk, hogy a páros években sorra kerülõ sárospataki ORSZÁGOS DIÁKVEGYÉSZ NAPOK észak-magyarországi rendezvényéhez hasonlóan, a páratlan években megrendezendõ dél-dunántúli, PÉCSI KÉMIKUS DIÁK SZIMPÓZIUM is hozzájáruljon a hazai kémia oktatás és kutatás színvonalának emeléséhez, a tanulmányi versenyekre való felkészítéshez, a tehetségek felkutatásához, a késõbbi tudományos diákköri (TDK) munkára való felkészüléshez és adjon lehetõséget diákoknak s tanáraiknak a gyümölcsözõ szakmai és szakmán kívüli, hasznos együttlétre !