A szekciók tervezett idõrendi beosztása (még változhat !)
Biokémia szekció

Szervetlen és Analitikai Kémia szekció

Általános, Alkalmazott és Fizikai-Kémia szekció

Környezeti Kémia szekció

Szerves Kémia és Biokémia, Általános Kémia szekció

Poszter szekció