Quorum sensing
NMP 2004-032811
6th Framework project of the European Union

Discovering Quorum Sensing in industrially useful Fungi,
a novel approach at molecular level for scaling-up in white biotech”


A mikroorganizmusok igen fontos szerepet játszanak mindennapi életünkben, ezért a kutatók figyelme az utóbbi évtizedekben egyre inkább ebbe az irányba fordult. A mikroorganizmusok közül a baktériumok és gombák játszák a legfontosabb szerepet. A legújabb kutatási eredmények szerint ezek a szervezetek kis molekulák segítségével kommunikálnak egymással. Ezt a jelenséget nevezzük „quorum sensing” szignálmechanizmusnak.

A QS azt a jelenséget írja le mikroorganizmusok között, amelyben az egyedi sejtek kis molekulatömegű jelző részecskék segítségével érzékelik, ha a populáció elérte azt a minimális egységet, vagy „quoromot”, amely az egész populációra ható választ indukál.

A „sensing” a körülmények érzékelésére utal, ilyenek például az egyedsűrűség, tápoldat összetétele, vagy környezet érzékelése, más fajok egyedeinek jelenléte. A kis molekulák diffúzió segítségével jutnak át a sejthártyán. A kritikus koncentráció elérésekor komplexet formálnak a megfelelő receptorfehérjével, ez génexpressziót indukál, autoinducer molekulák kibocsátását, ezáltal pedig más anyagcsere utakat nyit meg.

A quorum sensing jelenségét részletesen jellemezték a baktériumok körében, de a gombákat kevesen tanulmányozták, irodalmuk meglehetősen korlátozott. Több európai ország egyetemeivel közös pályázatban dolgozunk azon, hogy a gombák esetében lejátszódó QS mechanizmusokat mind jobban megismerjük, újabb QS molekulákat írjunk le, a meglévőket pedig biztonsággal, a megfelelő technika segítségével azonosítsuk.

Munkánk első lépéseként feladatunk a már definiált QS molekulák kimutatása, illetve megtalálni azt a technikát és optimális közeget, amelyben a mérés gyorsan, precízen és egyszerűen végezhető. Ezzel kapcsolatban végzünk GC-MS, HPLC és HPLC-MS, CE és CE-MS méréseket. Következő lépésben ezen molekulák - különböző mérési eljárások esetén- kimutatási határárának megállapítását tűztük ki célul. A pályázatban végső soron feladatunk az lesz, hogy a hozzánk küldött tenyésztőközegekből ki tudjuk mutatni, és el tudjuk választani a különböző QS molekulákat, esetleg új QS molekulákat megnevezni.


              


----------------------------------------------------------------------------------
Konzorciumi tagok
University of Westminster, Vysoká Skola Chemico-Technologická,
Wetlands Engineering, University of Turku,
University of Pécs, Centre National Scientifique,
Université Catholque de Louvain, University of Naples Federico II

----------------------------------------------------------------------------------
Résztvevő munkatársak
Kilár Ferenc - egyetemi tanár, igazgató
Felinger Attila - egyetemi tanár

Boros Borbála - egyetemi tanársegéd
Dergez Tímea - egyetemi tanársegéd
Poór Viktória - egyetemi tanársegéd

Bufa Anita - PhD hallgató
Kőnigné Péter Anikó - PhD hallgató
Orosz Zsuzsanna - PhD hallgató

Bognár Eszter - ügyviteli szakértő
------------------------------------------------------------------------------------
Események

Scientific Meeting, May 3-7, 2007, Pécs - HUNGARY A Quorum sensing honlapja: http://quorumsensing.eu/


PTE Telefonkönyv E-mail In English Kezdőlap PTE-ÁOK TTK-Analitika Webmester