Kezdőlap PTE ÁOK TTK - Analitika Telefonkönyv Elérhetőség  
 
Általános Orvos szak


Tantárgy neve: Biometria

Előfeltétel: -
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra (2 kredit)
Értékelés: kollokvium
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 1. szemeszterben!

Tantárgyleírás (59. oldal)

Az órák tematikája a 2012/2013 tanévben

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2012


az oktatási anyagok kezdőoldala