Kezdőlap PTE ÁOK TTK - Analitika Telefonkönyv Elérhetőség  
 
GYOSZ
Gyógyszerész szak


Tantárgy neve: Műszeres analitika

Előfeltétel: Analitikai kémia szigorlat
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat (5 kredit)
Értékelés: kollokvium, amelynek értékelésébe a félév során megszerzett gyakorlati jegy is beszámít
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!


Tantárgy neve: Biomatematika I. és II.

Előfeltétel: a II. félév felvétele csak az I. félév sikeres teljesítése esetén lehetséges
A tantárgy időtartama: 1+1 félév
Heti óraszám: I. 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (4 kredit)
II. 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (4 kredit)
Értékelés: I. kollokvium, II. kollokvium
A tantárgy felvétele az óraháló szerinti 1. és 2.szemeszterben ajánlott!

A tematikák, vizsgakérdések és az előadások anyagai a Biomatematika honlapról (jelszóval védett) letölthetők.


az oktatási anyagok kezdőoldala